Thực hiện các quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu, bổ sung chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022, Sở Nội vụ thông báo thi tuyển 170 công chức năm 2022 kèm phiếu đăng ký dự tuyển và phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng.

Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng; có phiếu đăng ký dự tuyển (xem mẫu tại đây); có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có văn bằng chuyên môn, đúng ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Đối với người đăng ký dự tuyển đang là viên chức; cán bộ, công chức cấp xã; người làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước; sỹ quan hoặc quân nhân chuyên nghiệp nếu đăng ký dự tuyển công chức phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý (theo quy định về phân cấp) có văn bản đồng ý tham gia dự tuyển công chức.

Đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm kiểm lâm, kiểm ngư, thuyền viên kiểm ngư thuộc Sở NN&PTNT, ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên thì người đăng ký dự tuyển phải là nam giới (thực hiện theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và Điều 4 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP).

Các trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển công chức, gồm: không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng đao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về chuyên ngành đào tạo

Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 là 170 chỉ tiêu (xem chi tiết kèm theo dưới bài).

Hình thức tuyển dụng: thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển. Nội dung thi tuyển được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

a) Vòng 1: thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

- Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

- Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

+ Phần I: kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

+ Phần II: ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm (trình độ tương đương bậc 2 (đối với ngạch: kiểm lâm viên mã số 10.226, kiểm ngư viên mã số 25.310, thuyền viên kiểm ngư mã số 25.313, kế toán viên mã số 06.031, kiểm dịch viên động vật mã số 09.316; hoặc bậc 3 (đối với ngạch chuyên viên mã số 01.003) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

b) Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: viết.

Nội dung thi: kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, gồm các lĩnh vực: văn phòng, tài chính - ngân sách, GTVT, xây dựng - đô thị, tư pháp - pháp chế, hợp tác quốc tế, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, thanh tra, công nghệ thông tin, thông tin và truyền thông, tổ chức nhà nước, văn thư - lưu trữ, công nghiệp, thương mại, y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình, TN&MT, quản lý đất đai, KH&ĐT, quản lý doanh nghiệp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, chăn nuôi - thú y, chế biến - bảo quản nông lâm thủy sản.

- Thời gian thi: thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

- Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian thi tuyển: dự kiến tháng 8 năm 2022, tại Trường Đại học Hà Tĩnh (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, thông báo thời gian ôn thi (nếu có), lịch thi, địa điểm thi, nộp lệ phí và các thông báo khác liên quan đến kỳ thi tuyển công chức được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ Hà Tĩnh và Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: https://sonoivu.hatinh.gov.vn hoặc liên hệ tại Phòng Công chức, viên chức - Sở Nội vụ, số điện thoại: 0912506788; 0915675000.

 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng công chức thông báo công khai các Quyết định của UBND tỉnh: số 721/QĐ-UBND ngày 6/4/2022 về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022, số 783/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022 và thông báo này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc cơ quan (trong thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển) về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, số lượng vị trí, chỉ tiêu và yêu cầu về trình độ chuyên môn vị trí cần tuyển dụng; nội dung và hình thức tuyển dụng; thời gian tiếp nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển; địa chỉ nộp hồ sơ dự tuyển, họ tên và số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của bộ phận và người tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG XEM CHI TIẾT KÈM THEO.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 137.722
    Online: 51