Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử. Áp dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ, giúp cơ quan nhà nước giảm thiểu được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện hơn và khoa học hơn. Tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ, công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, là một nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, góp phần làm giảm áp lực giấy tờ công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước.

Trước hết chúng ta cần phải hiểu một số khái niệm cơ bản sau:

Dịch vụ hành chính công là: những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý, trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

Dịch vụ công trực tuyến là: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước, được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 43, năm 2011 của Chính phủ. Dịch vụ công trực tuyến bao gồm 4 mức độ. Cụ thể.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1. là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính, và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng, tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện, được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng, điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ, được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả, được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có), được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Nếu trước đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính, phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nay, với phương thức Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị.

Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) hoặc được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 42 năm 2022 của chính phủ, từ ngày 15 tháng 8 năm 2022, cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 2 mức độ như sau:

Một là, Dịch vụ công trực tuyến toàn trình.  là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hai là, Dịch vụ công trực tuyến một phần. là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện của dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong quá trình cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật.

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24 trên 24 giờ trong ngày, tại mọi địa điểm có kết nối in tơ nét.

- Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ.

- Chủ động các công việc khác của công dân.

- Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên gép xai trực tuyến.

- Đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến các lĩnh vực như sau.

Người dân, doanh nghiệp có thể truy cập gép xai dịch vụ công chấm g o vê chấm  vi en để thực hiện các nội dung như.

1. Tra cứu thủ tục hành chính.

Người dân, doanh nghiệp có 3 cách tra cứu thủ tục hành chính.

Cách 1. Tìm kiếm theo từ khóa ở trang chủ khi đã chọn mục công dân hay doanh nghiệp.

        Cách 2. Chọn tìm từ khóa từ các nhóm gợi ý ở tab công dân hay doanh nghiệp.

       Cách 3. Chọn từ menu thông tin và dịch vụ.

2. Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản.

Người dân, doanh nghiệp chỉ có thể đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản bằng. Số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Số thẻ căn cước công dân với số điện thoại chính chủ.

Sau khi đăng ký tài khoản, Người dân, doanh nghiệp có thể đăng nhập vào hệ thống để tiến hành thực hiện các thủ tục.

3. Nộp và tra cứu theo dõi tình trạng hồ sơ.

Nộp hồ sơ. Có 2 cách để nộp hồ sơ.

•   Cách 1. Tìm kiếm thủ tục, từ danh sách kết quả. Khi chọn nút nộp hồ sơ. Hệ thống sẽ yêu cầu đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản. Nếu chưa có tài khoản bạn tiến hành đăng ký. Nếu đã có tài khoản bạn tiến hành đăng nhập để tiếp tục thực hiện việc nộp hồ sơ.

•   Cách 2. Đăng ký hoặc đăng nhập khi vào trang gép. Bạn tiến hành đăng ký hoặc đăng nhập để tiếp tục các bước tìm kiếm và thực hiện nộp hồ sơ.

Tra cứu hồ sơ. Có 2 cách để tra cứu hồ sơ.

•   Cách 1.  Chọn nút tra cứu hồ sơ trên trang chủ.

•   Cách 2. Chọn mục tra cứu hồ sơ từ mê nu thông tin và dịch vụ.

4. Quản lý hồ sơ giao dịch cá nhân.

Sau khi Người dân, doanh nghiệp đăng nhập thành công vào Cổng Dịch vụ công, chọn mục Hồ sơ cá nhân, rồi kích vào Hồ sơ giao dịch để theo dõi tình trạng hồ sơ.

•   Người dân, doanh nghiệp có thể bổ sung, thay đổi hồ sơ khi hồ sơ ở trạng thái chờ tiếp nhận hoặc chờ bổ sung.

•   Từ danh sách hồ sơ, Người dân, doanh nghiệp có thể bấm vào từng mã hồ sơ để xem chi tiết tình trạng xử lý hồ sơ.

Mỗi tổ chức, cá nhân cần đăng ký tài khoản và nắm quy trình các bước để thực hiện dịch vụ công trực tuyến một cách thuận lợi nhất.

Với những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mang lại. và để góp phần vào công tác cải cách hành chính của xã nhà. đề nghị bà con Nhân dân và doanh nghiệp. khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. hãy đến Bộ phận Một cửa ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ Hà, để được hướng dẫn và nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 156.494
    Online: 2