Việc tích hợp giấy tờ tùy thân vào Căn cước công dân nhằm loại bỏ các loại giấy tờ truyền thống, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Tân Mỹ Hà xác định đây là nội dung quan trọng, cần tuyên truyền nhân dân thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ.

Sáng ngày 02/6/2023 Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã đã họp đánh giá tình hình thực hiện tích hợp giấy tờ vào thẻ CCCD trong thời gian qua và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ, các thành viên BCĐ được phân về phụ trách các thôn, phối hợp với thôn đi rà soát tận hộ dân nhằm tuyên truyền nhân dân đến địa điểm quy định để tích hợp giấy tờ vào thẻ CCCD. Đồng thời trên hệ thống truyền thanh xã, thôn đều tăng thời lượng phát thanh về nội dung này.

Việc tích hợp giấy tờ tùy thân vào Căn cước công dân nhằm loại bỏ các loại giấy tờ truyền thông như sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, hướng đến số hóa dữ liệu dân cư, đây là đề án của Chính phủ (Gọi tắt là đề án 06), thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Nếu công dân không thực hiện tích hợp, thì sau này trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự hay các loại giấy tờ liên quan đến công dân không bảo đảm được về quyền, lợi ích hợp pháp của chính công dân. Nên mỗi người dân hãy phát huy tính tích cực, tự giác thực hiện tích hợp giấy tờ vào thẻ CCCD.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 137.692
    Online: 52