Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm xã Tân Mỹ Hà, về việc phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới năm 2023. Qua 30 ngày ra quân thực hiện tháng cao điểm, các thôn đã ra quân thực hiện các nội dung công việc khá cụ thể, theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo xã. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Kết quả chung: Toàn xã đã tổ chức phát sẻ hành lang giao thông, cắt cỏ, dọn vệ sinh mặt đường và cắt tỉa, trồng, chăm sóc hàng rào xanh được 27.280 m đường giao thông, lặp đặt thêm 10 Tivi, 13 Wifi, 10 mắt camera, 32 biển chỉ dẫn tên đường, 57 biển bảng tuyên truyền, 11 thiết bi vui chơi, trồng thêm được 60 cây bóng mát, 02 hộ hiến đất mở rộng được trên 500 m đường giao thông; hoàn thành xây dựng 03 nhà ở và thực hiện khơi công 02 nhà cho các đối tượng, làm mới 150 mét đường điện thắp sáng ..v.v…Tổng số tiền huy động ước đạt gần 350 triệu đồng.

Kết quả cụ thể của các thôn:

Thôn Tây Hà: Ra quân thực hiện được 5 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, cắt tỉa hàng rào xanh, dọn vệ sinh 1.750 mét đường giao thông; Cắt tỉa Hàng rào xanh Nhà văn hóa, khu vực hồ sinh thái; Lắp 6 biển chỉ dẫn tên đường, làm mới 150 mét đường điện thắp sáng, bổ sung 03 quạt trần ở dàn mát nhà văn hóa thôn; vận động 1 hộ xóa bỏ hàng rào tạp, chỉnh trang vườn. Ban mặt trận thôn triển khai ký cam kết thực hiện hộ gia đình 5 có

Thôn Bắc Hà

Ra quân thực hiện được 5 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, cắt tỉa hàng rào xanh, dọn vệ sinh 1.800 mét đường giao thông. Dọn vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh, lắp đặt wifi, camera và thêm 01 thiết bị vui chơi giải trí tại nhà văn hóa thôn, 06 biển chỉ dẫn tên đường.

Thôn Hồng Hà

Ra quân thực hiện được 6 buổi. Phát sẻ, trồng, cắt tỉa hàng rào xanh, cắt cỏ, dọn vệ sinh 2.300 mét đường giao thông. Dọn vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh, lắp đặt tivi, wifi, camera và thêm 2 thiết bị vui chơi giải trí tại nhà văn hóa thôn. Cải tạo 04 vườn hộ. Ban mặt trận thôn đi khảo sát thực hiện gia đình 5 có, kiểm tra phân loại rác.

Thôn Nam Hà

Ra quân thực hiện được 6 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, cắt tỉa hàng rào xanh, dọn vệ sinh 2.500 mét đường giao thông. Dọn vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh, lắp đặt Tivi, camera, wifi và thêm 02 thiết bi vui chơi, tại nhà văn hóa thôn. Cải tạo 01 vườn hộ nghèo.

Thôn Đông Hà

Ra quân thực hiện được 5 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, cắt tỉa hàng rào xanh, dọn vệ sinh 3.750 mét đường giao thông; chặt bỏ 3 bụi tre to. Dọn vệ sinh 01 hộ gia đình thương binh. Dọn vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh, lắp đặt tivi, wifi, camera tại nhà văn hóa thôn.

Thôn Hồng Mỹ

Ra quân thực hiện được 8 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, cắt tỉa hàng rào xanh, dọn vệ sinh 1.900 mét đường giao thông, nạo vét 170 m mương rãnh thoát nước; 1 hộ gia đình di dời chuống trại; 1 hộ nghèo đào hố lắp ống làm nhà vệ sinh tự hoại; Dọn vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh, lắp đặt Wifi, tivi, camera tại nhà văn hóa thôn.

Thôn Thuần Mỹ

Ra quân thực hiện được 8 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, cắt tỉa hàng rào xanh, dọn vệ sinh 1.480 mét đường giao thông. Dọn vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh, lắp tivi, wifi, camera tại Nhà văn hóa thôn. Lắp đặt 04 biển chỉ dẫn tên đường, 15 biển tuyên truyền.

Thôn Mỹ Yên

Ra quân thực hiện được 6 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, cắt tỉa hàng rào xanh, dọn vệ sinh 1.450 mét đường giao thông. Dọn vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh, lắp đặt Camera, wifi, tivi tại nhà văn hóa thôn.

Thôn Thuần Lý

Ra quân thực được 7 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, chặt tre, cắt tỉa hàng rào xanh, dọn vệ sinh 1.300 mét đường giao thông. Dọn vệ sinh, lắp đặt Wifi, tivi, camera tại nhà văn hóa thôn. Đổ đất đắp 350m lề đường.

Thôn Phú Mỹ

Ra quân thực hiện được 6 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, cắt tỉa hàng rào xanh, dọn vệ sinh 3.100 mét đường giao thông. Dọn vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh, lắp đặt Tivi, wifi và bổ sung thêm 2 thiết bị tại khu vui chơi giải trí tại nhà văn hóa thôn với tổng số tiền 13 triệu đồng. Trồng được 60 cây bóng mát. Lắp đặt 42 biển bảng tuyên truyền.

Thôn Trung Thượng

Ra quân thực hiện được 4 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, cắt tỉa hàng rào xanh, dọn vệ sinh được 1.200 mét đường giao thông; nạo vét 100 mét rãnh thoát nước; Vận động 1 hộ cải tạo vườn, hiến 260 mét vuông đất mở rộng hành lang giao thông. Dọn vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh, lắp đặt Wifi tại nhà văn hóa thôn.

Thôn Tân Tiến

Ra quân thực hiện được 6 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, cắt tỉa hàng rào xanh, dọn vệ sinh được 1.350 mét hành lang đường giao thông. Dọn vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh nhà văn hóa thôn. Lắp đặt Tivi, Wifi tại nhà văn hóa thôn.

Thôn Tân Thắng

Ra quân thực hiện được 7 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, dọn vệ sinh, trồng, cắt tỉa được 1.680 mét đường giao thông. Dọn vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh tại nhà văn hóa thôn. Tháo dỡ cột và các bảng biển cũ trên các trục đường trong thôn. Kiểm tra, rà soát xây dựng hộ gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu. Làm lại hệ thống chiếu sáng sân bóng chuyền.

Thôn Tân Hồ

Ra quân thực hiện được 10 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, cắt tỉa hàng rào xanh, dọn vệ sinh 2.500 mét đường giao thông. Huy động 3 ca máy múc san sửa đường bên rú Thiên Nhẫn. Dọn vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh, lắp đặt Tivi, Wifi, Camera an ninh và thêm 4 thiết bị tại khu vui chơi giải trí tại Nhà văn hóa thôn với tổng số tiền 13 triệu năm trăm ngàn đồng; vận động 13 hộ chỉnh trang vườn hộ. Đập và xây lại hàng rào cho 01 hộ hiến đất, hiến hàng rào mở rộng đường giao thông. Thuê máy cưa xăng cắt các cành cây ảnh hưởng hành lang giao thông dọc các trục đường giao thông

Thôn Tân Thủy

Ra quân thực hiện được 4 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, cắt tỉa hàng rào xanh, dọn vệ sinh được 1.350 mét đường giao thông. Dọn vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh, lắp Tivi, wifi, camera an ninh tại Nhà văn hóa thôn với tổng số tiền 15.500 ngàn đồng. Chi hội nông dân trồng hàng rào xanh.

Biểu dương, phê bình nhắc nhỡ: Qua kết quả trên và đi thực tế việc thực hiện của các thôn sau một tháng ra quân, Ban chỉ đạo xã, xin biểu dương các đơn vị sau: 1. Thôn Tân Hồ; 2. Thôn Phú Mỹ.  

Đồng thời nghiêm khắc phê bình nhắc nhở các đơn vị sau: 1. Thôn Trung Thượng; 2. Thôn Tân Thắng. Vì thực hiện đạt kết quả thấp, chất lượng chưa cao.

Nhiệm vụ tháng 11 năm 2023: Để tiếp tục thực hiện hoàn thành các nội dung công việc đã đề ra và làm tốt công tác chuẩn bị đón các đoàn công tác của tỉnh về kiểm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới sau sáp nhập. Đề nghị các thôn tiếp tục tuyên truyền, huy động các nguồn lực và ngày công của Nhân dân để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó cần tập trung cao một số nội dung tiêu chí sau:Lắp biển báo, biển chỉ dẫn, chỉnh trang đèn chiếu sáng, làm gờ giảm tốc; trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, hàng rào xanh; giải tỏa, sẻ phát đảm bảo hành lang giao thông; chỉnh trang, thay mới hoặc tháo dỡ biển, bảng, khẩu hiệu tuyên truyền; lắp dặt hệ thống camera  an ninh; Quan tâm cao môi trường trong khu dân cư như: Cải tạo, chỉnh trang vườn hộ, công trình phụ trợ; di dời, chỉnh trang chuồng trại chăn nuôi, xây dưng gia đình “05 có”; thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt; xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, chăn nuôi; hệ thống dây điện dọc các tuyên đường, sau công tơ hộ gia đình; Chỉnh trang khánh tiết, cờ, khẩu hiệu, biển bảng tuyên truyền, bàn ghế; lắp đặt Tivi, wifi; dọn vệ sinh, trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, hàng rào xanh; bổ sung các thiết bị vui chơi giải trí,  trong và ngoài khuôn viên nhà văn hóa; Don vệ sinh, cắt cỏ, phát quan, san sữa mặt đường và lề đường giao thông theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân xã; Tổ chức thực hiện lại các vườn ươm cây giống hàng rào xanh tại các thôn để đảm bảo chủ động nguồn cung cây giống phục vụ trồng hàng rào xanh; Chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vu tốt cho các đoàn công tác của tỉnh về kiểm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới sau sáp nhập.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 148.052
    Online: 8