Thực hiện Kế hoạch số 4 ngày 20 tháng 9 năm 2023 của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Mỹ Hà, về việc phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới năm 2023. Qua 15 ngày ra quân thực hiện tháng cao điểm, các thôn đã ra quân thực hiện các nội dung công việc khá cụ thể, theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo xã.

Kết quả đạt được cụ thể như sau:

1. Thôn Tân Tiến

Ra quân thực hiện được 4 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, dọn vệ sinh được 700 mét hành lang đường giao thông. Huy động được 110 lượt người tham gia.

2. Thôn Tân Thắng:

Ra quân thực hiện được 4 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, dọn vệ sinh được 1680 mét đường giao thông. Tháo dỡ cột và các bảng biển cũ trên các trục đường trong thôn, chuẩn bị vật liệu làm cột gắn biển tên đường và làm cột gắn biển tuyên truyền Nông thôn mới .Cắt tỉa, 400 mét hàng rào xanh. Huy động 225 lượt người tham gia.

3. Thôn Tân Hồ:

Ra quân thực hiện được 4 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, dọn vệ sinh 2500 mét đường giao thông. Huy động 3 ca máy múc san sửa đường bên rú Thiên Nhẫn. Lắp đặt thêm 4 thiết bị tại khu vui chơi giải trí với tổng số tiền 13 triệu năm trăm ngàn đồng; chỉnh trang khuôn viên Nhà văn hóa thôn; vận động 13 hộ chỉnh trang vườn hộ. Huy động 149 lượt người tham gia.

4. Thôn Tân Thủy:

Ra quân thực hiện được 3 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, dọn vệ sinh được 1350 mét đường trục thôn, đường bờ sông. Lắp Tivi, wifi, camera an ninh tại Nhà văn hóa thôn với tổng số tiền 15 triệu 5 trăm ngàn đồng. Huy động 248 lượt người tham gia.

5. Thôn Trung Thượng:

Ra quân thực hiện được 4 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, dọn vệ sinh được 1200 mét đường giao thông; nạo vét 100 mét rãnh thoát nước; Vận động 1 hộ cải tạo vườn, hiến 260 mét vuông đất mở rộng hành lang giao thông. Huy động được 119 lượt người tham gia.

6. Thôn Phú Mỹ:

Ra quân thực hiện được 3 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, dọn vệ sinh 1100 mét đường giao thông. Lắp đặt Tivi, wifi tại nhà văn hóa thôn với tổng số tiền 8 triệu tám trăm ngàn đồng và bổ sung thêm 2 thiết bị tại khu vui chơi giải trí với tổng số tiền 5 triệu đồng. Huy động được 80 lượt người tham gia.

7. Thôn Mỹ Yên:

Ra quân thực hiện được 4 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, dọn vệ sinh 850 mét đường giao thông. Huy động 115 lượt người tham gia.

8. Thôn Thuần Mỹ:

Ra quân thực hiện được 4 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, dọn vệ sinh 800 mét đường giao thông. Lắp tivi, wifi tại Nhà văn hóa thôn. Huy động 120 lượt người tham gia.

9. Thôn Thuần Lý:

Ra quân thực được 3 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, dọn vệ sinh 1000 mét đường giao thông. Huy động được 94 lượt người tham gia.

10. Thôn Hồng Mỹ:

Ra quân thực hiện được 7 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, dọn vệ sinh 1800 mét đường giao thông; cắt tỉa trồng dặm 450 mét hàng rào xanh; 1 hộ gia đình di dời chuống trại; 1 hộ nghèo đào hố lắp ống làm nhà vệ sinh tự hoại; Huy động được 230 lượt người tham gia.

11. Thôn Bắc Hà:

Ra quân thực hiện được 3 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, dọn vệ sinh 1000 mét đường giao thông, Lắp đặt wifi tại nhà văn hóa thôn. Huy động được 99 lượt người tham gia.

12. Thôn Tây Hà:

Ra quân thực hiện được 3 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, dọn vệ sinh 1000 mét đường giao thông; Cắt tỉa Hàng rào xanh Nhà văn hóa, khu vực hồ sinh thái; Lắp 6 biển chỉ dẫn tên đường, lắp đặt mới 150 mét đường điện thắp sáng; vận động 1 hộ xóa bỏ hàng rào tạp, chỉnh trang vườn. Huy động được 150 lượt người tham gia.

13. Thôn Nam Hà:

Ra quân thực hiện được 3 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, dọn vệ sinh 2200 mét đường giao thông; cắt tỉa Hàng rào xanh tại nhà văn hóa thôn. Huy động được 154 lượt người tham gia.

14. Thôn Hồng Hà:

Ra quân thực hiện được 4 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, dọn vệ sinh 1500 mét đường giao thông; câu lạc bộ gia đình Nông thôn mới kiểu mẫu, chi hội phụ nữ cắt tỉa 100 mét, và trồng mới 120 mét hàng rào xanh; lắp đặt được thêm 2 thiết bị vui chơi giải trí tại nhà văn hóa thôn. Huy động được 200 lượt người tham gia.

15. Thôn Đông Hà:

Ra quân thực hiện được 3 buổi. Phát sẻ, cắt cỏ, dọn vệ sinh 2450 mét đường giao thông; cắt tỉa 300 mét hàng rào xanh; chặt bỏ 3 bụi tre to. Huy động được 176 lượt người tham gia.

Qua kết quả trên và đi thực tế việc thực hiện của các thôn sau 15 ngày ra quân, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, xin biểu dương các đơn vị sau: 1. Thôn Tân Hồ; 2. Thôn Tân Thủy; 3. Thôn Phú Mỹ; 4. Thôn Tây Hà.

Đồng thời nghiêm khắc phê bình nhắc nhở các đơn vị sau: 1. Thôn Tân Tiến; 2. Thôn Mỹ Yên; 3. Thôn Thuần Lý; 4. Thôn Nam Hà vì thực hiện đạt kết quả thấp, chất lượng chưa cao.

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành các nội dung của kế hoạch phát động đợt cao điểm xây dựng Nông thôn mới. Đề nghị các thôn tiếp tục tuyên truyền, huy động các nguồn lực và ngày công của Nhân dân để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Trong đó cần tập trung cao một số nội dung tiêu chí sau:

+ Mở rộng, cứng hóa các tuyến đường giao thông đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, như:  lắp biển báo, biển chỉ dẫn, chỉnh trang đèn chiếu sáng, làm gờ giảm tốc; trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, hàng rào xanh; giải tỏa, sẻ phát đảm bảo hành lang giao thông; chỉnh trang, thay mới hoặc tháo dỡ biển, bảng, khẩu hiệu tuyên truyền; lắp dặt hệ thống Ca mê ra  an ninh .

+ Quan tâm cao môi trường trong khu dân cư như: Cải tạo, chỉnh trang vườn hộ, công trình phụ trợ; xóa bỏ nhà vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn; di dời, chỉnh trang chuồng trại chăn nuôi; thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt; xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, chăn nuôi; hệ thống dây điện dọc các tuyên đường, sau công tơ hộ gia đình.

+ Chỉnh trang khánh tiết, cờ, khẩu hiệu, biển bảng tuyên truyền, bàn ghế; lắp đặt Tivi, wifi; dọn vệ sinh, trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, hàng rào xanh; bổ sung các thiết bị vui chơi giải trí,  trong và ngoài khuôn viên nhà văn hóa.

+ Don vệ sinh, cắt cỏ, phát quan, san sữa mặt đường và lề đường giao thông theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân xã.

+ Tổ chức thực hiện lại các vườn ươm cây giống hàng rào xanh tại các thôn để đảm bảo chủ động nguồn cung cây giống phục vụ trồng hàng rào xanh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 148.019
    Online: 3