2/9/1945 - 2/9/2022: 77 NĂM NGÀY BÁC HỒ ĐỌC BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP, KHAI SINH RA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 77 năm sau thời khắc lịch sử ấy, mỗi người dân Việt Nam càng thấy thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do; ý nghĩa lớn lao và sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền của mỗi dân tộc. Chúc mừng ngày Quốc Khánh mùng 2/9 Tự hào lắm đất nước Việt Nam tôi!

https://dangcongsan.vn/tieu-diem/tu-hao-77-mua-thu-doc-lap-618504.html


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 148.027
Online: 10