UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định 1367/QĐ-UBND về việc phân bổ chính sách văn hóa, thể thao năm 2022.

Câu lạc bộ dân ca ví giặm xã Tân Mỹ Hà

Theo đó, trích ngân sách số tiền hơn 16,3 tỷ đồng, từ thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang, cấp cho các đơn vị, địa phương để hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách văn hoá, thể thao năm 2022 thực hiện trong năm 2023.

Kèm theo quyết định của UBND tỉnh có 3 danh mục hỗ trợ gồm: Bảo tồn Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ (hơn 2 tỷ đồng); trùng tu, chống xuống cấp di tích năm 2022 (hơn 8 tỷ đồng); kinh phí chính sách xây dựng và nâng cao hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở năm 2022 (6,3 tỷ đồng).

Đối với nội dung Bảo tồn Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ, UBND tỉnh hỗ trợ: Xây dựng mới 16 CLB Dân ca Ví, Giặm và duy trì hoạt động 176 CLB Dân ca Ví, Giặm; hỗ trợ duy trì hoạt động 5 CLB Ca trù, trò Kiều; bảo tồn Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ; hỗ trợ nghệ nhân và kinh phí tuyên truyền, bảo tồn Dân ca Ví, Giặm.

Liên hoan dân ca ví giặm huyện Hương Sơn năm 2018

Đối với nội dung trùng tu, chống xuống cấp di tích, UBND tỉnh hỗ trợ 52 di tích tại các địa phương của huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Hương Khê, Can Lộc, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh, Lộc Hà, thị xã Hồng Lĩnh, Vũ Quang, thị xã Kỳ Anh.

Đối với nội dung xây dựng và nâng cao hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, UBND tỉnh hỗ trợ xây mới 03 nhà văn hóa xã; nâng cấp 01 nhà văn hóa xã; hỗ trợ 02 khu thể thao xã; 14 điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em xã; hỗ trợ 41 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; 30 khu thể thao thôn, tổ dân phố.

Trong đó, đối với huyện Hương Sơn, UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng mới 02 CLB Dân ca Ví, Giặm; hỗ trợ duy trì hoạt động 13 CLB Dân ca Ví, Giặm; hỗ trợ trùng tu, chống xuống cấp 04 di tích; 01 điểm vui chơi giải trí xã; 7 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

Cổng TTĐT guyện


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 148.046
    Online: 5